Grădinița  cu PP „Căsuța cu Povești” Craiova organizează în ziua de 05.05.2016, în cadrul Proiectului Județean ”SPORT, SANATATE, ARMONIE”, concursul județean cu același nume.

 Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice şi copiilor din învăţământul prescolar si primar – clasa pregatitoare

Motivarea proiectului:

Domeniul  educaţie fizică şi sport are contribuţii specifice la toate cele opt domenii de competenţe-cheie şi într-o mai mare măsură la competenţele: „a învăţa să înveţi”, „competenţe interpesonale, interculturale, sociale şi civice”, „sensibilitate la cultură”.

Însumarea contribuţiei specifice a disciplinei educaţie fizică şi sport la realizarea domeniilor de competenţe-cheie specifice învăţământului obligatoriu din Europa şi, implicit, din România conduce la redefinirea modelului disciplinei. Ea are, în sistemul de învăţământ, menirea de a asigura „dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice şi formarea capacităţii copiilor/elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inseţiei profesionale şi sociale prezente şi viitoare.”

Se impune, asadar, o stimulare corespunzătoare a posibilităţilor de dezvoltare fizică armonioasă şi de manifestare ale copiilor cât mai de timpuriu şi nu numai în cadrul curriculumului obligatoriu, pentru a se ajunge, în timp, la idealul armonic, la omul vrednic, înzestrat cu toate calităţile fizice, sufleteşti şi morale ale bunului cetăţean.

O lume întreagă de pedagogi, medici, filosofi, literaţi au luptat şi scris pentru triumful educaţiei fizice şi pentru realizarea idealului armonic.

            Proiectul de faţă îşi propune dezvoltarea unor sentimente specifice şi a dorinţei de a practica sportul, astfel contribuindu-se la educarea preșcolarilor și elevilor din punct de vedere fizic, dar si psihic.

Scopul;

 • Extinderea experienţelor pozitive din domeniul stimulării interesului pentru educaţie fizică şi sport la nivelul mai multor niveluri de învăţământ  si derularea unor acţiuni care să vizeze prevenirea unor atitudini şi comportamente dăunătoare sănătăţii.
 • Dezvoltarea unei constitutii armonioase a corpului, calirea organismului, dezvoltarea

multilaterala a personalitatii, dezvoltarea psihica si fizica a tinerei generatii;

 • Dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a atitudinii de fair- play şi a spiritului de echipă în activiţăţile competiţionale.

Obiectivele specifice;

 • Stimularea preşcolarilor şi a şcolarilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura propriilor posibilităţi fizice;
 • Dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari şi a şcolarilor;
 • Valorificarea potentialului fizic si psihic al fiecarui copil;
 • Respectarea disciplinei colectivului, a regulilor de intrecere, concurs, stafeta, joc ;
 • Asumarea unor sarcini in cadrul colectivului;
 • Manifestarea in timpul activitatii a atitudinii de cooperare, spirit de echipa, de competitivitate, fair-play;
 • Aplicarea permanenta a regulilor de igiena specifice;
 • Sprijinirea copilului pentru a dobandi deprinderile si priceperile necesare activitatilor curente si viitoare in scoala;
 • Popularizarea activităţilor educative din învăţământul prescolar pe plan local, judeţean, interjudeţean.

Organizatori:

Grădinița cu  P.P. Căsuța cu Povești

Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe

Parteneri:

 1. GTV
 2. TVR Craiova
 3. MICAPI
 4. STARE DE FAPT
 5. Televiziunea „TELEU”  CRAIOVA
 6. Universitatea din Craiova –FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 7. DIRECTIA DE TINERET SI SPORT Dolj
 8. Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe

REGULAMENT

De organizare şi desfăşurare a Concursului Sportiv Județean

Concursul Sportiv Judetean „ SPORT, SANATATE, ARMONIE” se organizează de către Grădinița  cu PP „CĂSUȚA CU POVEȘTI” Craiova.

Concursul se desfăşoară cu public.

Comisia de organizare:

–         preşedinte : director: prof. TÎRZIU CLAUDIA

–         membri: cadre didactice  din gradinita Casuta cu Povesti

–    voluntari  – studenti ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport, membri ai Asociatiei sportive PROEFS Craiova

Parteneri:

 1. GTV
 2. TVR Craiova
 3. MICAPI
 4. STARE DE FAPT
 5. Televiziunea „TELEU”  CRAIOVA
 6. Universitatea din Craiova –FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 7. Asociatia Sportivă PROEFS Craiova
 8. DIRECTIA DE TINERET SI SPORT Dolj
 9. Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe

Persoane de contact:

Participanţi: Prescolarii (grupele mijlocii si mari)  si elevi clasa pregatitoare din judeţul

Data desfăşurării concursului: 05.05.2016, ora 10.00

 Locul desfăşurării concursului:

Terenul de sport al Gradinitei cu PP „Căsuța cu Povești” Craiova

Desfășurarea concursului:

Concursul se desfășoară în două etape:

1.      Etapa locală se organizeaza la nivelul fiecarei unitati- in cadrul concursurilor locale din cadrul proiectului . 20.04.2016

2.      Etapa județeană se organizeaza la Gradinita cu PP ,, Căsuța cu povești” – Craiova, 05.05.2016, ora 10.00

Probe de concurs:

Nivel I ( grupa mijlocie):

1.      Alergare de viteza cu start din picioare;

2 Traseu aplicativ – (mers, alergare, saritura)- ,,La padure”

Nivel II ( grupa mare):

1.      Alergare de viteza cu start din picioare;

2.   Traseu aplicativ – (mers, alergare, saritura)- ,,La padure”

 Clasa pregatitoare

1.      Alergare de viteza cu start din picioare;

2.    Traseu aplicativ – (mers, alergare, saritura)- ,,La padure”

 

Înscrierea copiilor în concurs:

1.      FAZA LOCALĂ: 20.04.20016

Fiecare grădiniță care dorește să participe la faza județeană, va organiza în unitate faza locală. La faza locală se pot înscrie toti copiii din unitate.

Se va alege un juriu care va desemna o singură echipa (formata din 6 prescolari) / nivel de varsta ( grupa mijlocie, grupa mare) pe gradiniță care să participe la faza județeană.

2.      FAZA JUDEȚEANĂ: 05.05.2016

Înscrierea va avea loc pâna pe data de  27.04.2015, la Grădinița  cu P.P. „Căsuța cu povești”, pe baza Fişei de înscriere, trimisa pe email  (sportsanatatearmonie@gmail.com) pana la data de 27 aprilie 2016 si adusa personal numai la persoanele de contact.

Alaturi de fisa de inscriere se va aduce în ziua concursului un tabel nominal cu preşcolarii/elevii semnat de medicul scolar cu APT PENTRUI ACTIVITATI SPORTIVE si semnat de directorul unitatii scolare.

Nu se admit înscrieri peste termenul stabilit!

Fiecare unitate scolara  va înscrie în concurs (pentru faza judeteana):

Pentru grădiniţe:

 • 3 preşcolari pentru grupa mijlocie,
 • 3 preşcolari entru grupa mare

Pentru şcoala:

 • 3 elevi clasa pregătitoare/şcoală

Modul de jurizare si criterii de acordare a premiilor:

Juriul va fi alcătuit din specialişti si cadre didactice cu experienţa in domeniu.

     Clasamentul se va face in ordinea descrescatoare a timpilor pe echipe/unităţi şcolare/nivel de vârstă.

Modalităţi de stimulare a participanţilor la concurs:

§ Câștigătorii vor primi trofeu, diplomă și medalii;

§ Fiecare echipa va primi diploma de participare;

§ Fiecare cadru didactic coordonator va primi adeverinţă pentru participare la concurs;

§ Vor fi premiaţi 25 % din numărul participanţilor conform cu Regulamentul de Organizare a Concursurilor Şcolare.

Alte prevederi:

§  Copiii vor purta echipament sportiv adecvat (trening – pantaloni lungi/scurti, tricou, adidasi – in functie de vreme);

§  Cheltuielile organizatorice vor fi suportate de:

–          Grădinița organizatoare;

–          sponsori;

–          parteneri.

§  Organizatorii asigura asistenta medicala pentru eventualele accidentari;

§  Transportul participanţilor din alte localităţi se va face pe cont propriu.

§  Nu se asigură masă /cazare.

§  Echipele care provin din localităţi foarte îndepărtate vor avea prioritate in concurs.

§  Echipele vor fi alcătuite numai din prescolari si elevi clasa pregatitoare.

§Rezultatele obţinute de preșcolari si elevi  si cadrele didactice coordonatoare vor fi popularizate pe site -ul grădiniței organizatoare si in mass-media.

Nota: In caz de vreme nefavorabila, concursul se va amana pentru o data ulterioara ce va fi comunicata de catre organizatori.

Regulamentul de organizare al concursului se gaseşte pe site-ul ISJ, pe site-ul gradinitei  si pe www.didactic.ro

 

Feed -back-ul concursului :

1.      Gradul de participare cantitativa si calitativa;

2.      Impactul avut in rândul elevilor si al cadrelor didactice;

3.      Calitatea actului artistic prezentat.

Impactul estimat:

§  Creşterea prestigiului grădiniței în comunitate;

§ Extinderea parteneriatelor privind educaţia prin sport.

Diseminare:

§ Mediatizarea pe site-ul grădiniței a rezultatelor concursului;

§    Realizarea unei prezentări power point cu imagini din concurs pentru a putea fi vizionata si apreciata calitativ si de alţi preșcolari, cadre didactice, membri ai comunităţii, care nu au avut posibilitatea sa participe la activitate.

 • Articole in mass-media

 

Descarcă link-urile:

 1. Acord de parteneriat in cadrul proiectului educational
 2. Fisa de inscriere

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here