ANUNȚ CONCURS JUDEȚEAN DE FOLCLOR

Must read

NIVEL PRESCOLAR
EDIȚIA I
30 MARTIE 2016, ora 13.00
CRAIOVA, DOLJ

PREZENTAREA PROIECTULUI

1. Argument:
Realizarea acestui festival-concurs răspunde nevoii de promovare a culturii şi tradiţiilor poporului român, de promovare a talentelor în acest domeniu, implică tânăra generaţie în păstrarea specificului folcloric românesc.

Concursul de cântece şi dansuri populare oferă posibilitatea, dezvoltării personale a copiilor, formării şi consolidării unor valori specifice cântecului şi dansului popular din zonele folclorice de referinţă ale concurenţilor. Astfel se valorifică muzica, portul popular, dansul şi tradiţiile populare, potenţialul interpretativ al copiilor, filtrarea valorilor şi promovarea lor ca atare.

Educându-i de mici pe prescolarii noştri, prin diverse activităţi şcolare şi extraşcolare cultural -artistice, aceştia vor îndrăgi limba noastră românească, ne putem asigura că dansul şi cântecul popular, portul tradiţional şi obiceiurile populare româneşti vor avea continuitate în generaţiile următoare

2. Obiectivul general /scopul:
Promovarea valorilor culturale ale poporului român.

3. Obiective specifice:
O.1. Stimularea lucrului în echipă în rândul prescolarilor, cadrelor didactice şi a partenerilor implicaţi;
O.2. Dezvoltarea gustului estetic în rândul prescolarilor;
O.3. Stimularea competiţiei;
O.4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor poporului
român;
O.5. Perceperea dansului şi a cantecului popular ca alternative de petrecere a timpului liber
şi de înfrumuseţare spirituală şi fizică;

4. Grupul ţintă:
Proiectul vizeaza prescolari din judeţul Dolj.
Festivalul-concurs se adresează formaţiilor de dansuri populare, soliştilor și grupurilor vocale existente în unitatile scolare/cluburi.
Nu se pot inscrie ansamblurile Caminelor Culturale.

5. Resurse materiale:
Laptop, sistem sonorizare, sistem iluminare;

6. Secțiuni:
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:
– solişti vocali- 5 minute
– grup vocal-5 minute;
– dansuri populare-8 minute;

7. Evaluare:
Juriul va avea drept criterii de evaluare următoarele aspecte :
– calitatea interpretării (acurateţe şi tehnica interpretării);
– omogenitatea formaţiei/ansamblului vocal instrumental;
– dificultatea repertoriului;
– impresia artistică;
– autenticitatea repertorială, a ţinutei scenice, a costumului;
– impactul asupra publicului şi a mesajului transmis.

8. Date organizatorice:
Nu se percepe taxa de participare:
Participanții își vor asigura orchertrarea/negativul pieselor care vor fii trimise cu trei zile inainte de concurs.
Îndrumătorii vor prezenta in ziua concursului acordul de parteneriat semnat și stampilat de conducerea unității de care apațin , în două exemplare.

9. Perioada de înscriere:
01 MARTIE – 14 MARTIE 2016 prin completarea fișei de înscriere și expedierea ei pe e-mail:
tirziuclaudia@gmail.com;
Persoană de contact:

TIRZIU CLAUDIA: 0785620281,

10. Locul desfasurarii: Sala de festivitati a COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC

11. Data / ora: 30.03.2016, ora.13.00

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE
CONCURS INTERJUDEȚEAN DE FOLCLOR
FOLCLORUL – PERLĂ A CULTURII LOCALE
EDIȚIA I
30 MARTIE 2016
CRAIOVA, DOLJ

FIȘA DE ÎNSCRIERE
Unitatea școlară:…………………………………………………………………………………………………………..
Localitatea: …………………………………………………………………………………………………………………
Județul: ………………………………………………………………………………………………………………………
Categoria de vârstă(ciclul preșcolar/ primar/gimnazial): ……………………………………………………
Secțiunea: …………………………………………………………………………………………………………………..
Denumirea solistului/ grupului/ ansamblului: ………………………………………………………………….
Numărul membrilor grupului/ansamblului: …………………………………………………………………….
Titlul piesei(soliști vocali/ ansamblu vocal)………………………………………………………………………
Durata momentului: ………………………………………………………………………………………………………
Cadru didactic îndrumător: ……………………………………………………………………………………………
Date de contact(telefon, e-mail): …………………………………………………………………………………….
Palmaresul interpretului/grupului vocal/ansamblului (dacă există):……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE

Grădinițacu P.P. Căsuța cu Povești Grădinița/ Scoala……………………….
Nr. ____ din ________________ Nr: …………………………………………..

ACORD DE PARTENERIAT
Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești , Craiova, judetul Dolj, reprezentată de prof. Tîrziu Claudia în calitate de director în calitate de coordonator al proiectului FOLCLORUL – PERLĂ A CULTURII LOCALE, Ediția I, 2015-2016.
Grădinița/ Școala/ Palatul ……………………………………… ………………………. reprezentată de profesor…………………………………………………………… în calitate de director și de profesor ……………………………………… în calitate de partener în cadrul proiectului
FOLCLORUL – PERLĂ A CULTURII LOCALE, Ediția I, 2015-2016.

DURATA 01.10.2015- 30.06.2016

Școala coordonatoare se obligă:
– să distribuie regulamlentul concursului unităților școlare partenere;
– să asigure jurizarea;
– să asigure condițiile necesare desfășurării concursului;
– să mediatizeze rezultatele concursului.

Școala participantă se obligă:
– să înscrie prescolarii în concurs;
– să îndrume prescolarii;
– să însoțeasca prescolarii la concurs;
– să distribuie prescolarilor participanți diplomele și premiile cuvenite.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești ………………………………………..
Director, Director,
Prof. Claudia TÎRZIU

- Advertisement -spot_img

More articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Latest article