REGULAMENT CONCURS ”FLORI PENTRU MAMA”:

Concursul se desfăşoară pe 2 secţiuni:secţiunea creaţie plastic şi secţiunea creaţie literară
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, orice format la secţiunea pictură, colaj, desen şi nelimitat la sectiunea de creaţie literară.
Pentru lucrările înscrise la secţiunea creaţie plastică, în colţul din dreapta jos, pe verso, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/gradinita/ numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea .
Pentru lucrările înscrise la secţiunea creaţie literară sunt admise creaţii originale, în versuri sau proză.
Criterii de jurizare:originalitate, acurateţe, respectarea temei date
Se va trimite obligatoriu si un plic timbrat si autoadresat (pentru expedierea diplomelor).
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările copiilor participanţi. Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii.
Diplomele, adeverintele şi acordul de parteneriat vor fi expediate gradinitelor /scolilor/ până la 01.05.2016.
Cadrele didactice participante vor trimite plicul recomandat, cu lucrările copiilor, si parteneriatul in dublu exemplar semnat si stampilat, până la data de 05.03.2016 pe adresa Grădiniţa cu P.P. ,,Căsuţa cu poveşti”,Craiova,Dolj
Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal responsabililor activităţii.
 Responsabil : Tîrziu Claudia – Ilina, director Grădiniţa cu P.P. ,,Căsuţa cu poveşti”,Craiova,Dolj,Şchiopu Sorina, responsabil Comisia pentru activităţi educative , Greblescu Doina
 Beneficiari : copii, cadre didactice, comunitatea.
 Modalităţi de evaluare : expoziţie, Se vor acorda premiile I, II, III si mentiuni pentru fiecare nivel de grupa/ clasă, precum si diplome de participare si adeverinte pentru cadrele didactice participante .Se vor descalifica lucrarile care nu indeplinesc toate criteriile de participare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here